Our Team

Team for 2018

Manish Adhikari

Manish Adhikari

President

Manish Adhikari

President


Sunsun Kasajoo

Sunsun Kasajoo

Vice-President

Sunsun Kasajoo

Vice-President

Suravi Regmi

Suravi Regmi

Vice-President

Suravi Regmi

Vice-President

Sagar Lamichhane

Sagar Lamichhane

Vice-President

Sagar Lamichhane

Vice-President


Ashish Jaiswal

Ashish Jaiswal

Secretary

Ashish Jaiswal

Secretary


Anushma Shrestha

Anushma Shrestha

Treasurer

Anushma Shrestha

Treasurer


Navin Poudel

Navin Poudel

Hardware Project Co-ordinator

Navin Poudel

Hardware Project Co-ordinator


Unique Maharzan

Unique Maharzan

Software Project Co-ordinator

Unique Maharzan

Software Project Co-ordinator

Sagar Acharya

Sagar Acharya

Software Project Co-ordinator

Sagar Acharya

Software Project Co-ordinator


Sajesh Adhikari

Sajesh Adhikari

Resource Manager

Sajesh Adhikari

Resource Manager

Sachit Satyal

Sachit Satyal

Resource Manager

Sachit Satyal

Resource Manager


Asmit Bhantana

Asmit Bhantana

Executive Member

Asmit Bhantana

Executive Member

Aryan Poudel

Aryan Poudel

Executive Member

Aryan Poudel

Executive Member

Dipti Gyawali

Dipti Gyawali

Executive Member

Dipti Gyawali

Executive Member

Apurba Pokharel

Apurba Pokharel

Executive Member

Apurba Pokharel

Executive Member

Bibek Mishra

Bibek Mishra

Executive Member

Bibek Mishra

Executive Member

Nischal Neupane

Nischal Neupane

Executive Member

Nischal Neupane

Executive Member